118


پشت ِ پنجره

زیر آفتاب ِ زمستان

چشم بستن

.

.


نوشته شده توسط شبدرک در چهارشنبه هشتم دی 1389 |
 117
 

اقاقی ها

همه بر زمین ریخت

رگبار بهار

 

 

نوشته شده توسط شبدرک در پنجشنبه بیستم فروردین 1388 |
 116
 

 

تنها در میانِ

درخت های میوه...

شکوفه گیلاس

 

 

 

 

نوشته شده توسط شبدرک در یکشنبه نهم فروردین 1388 |
 115
 

 

روزنی باریک

میـان ِ ابر و افـق ...

هنگام طلوع

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط شبدرک در سه شنبه پنجم آذر 1387 |
 114
 

 

هنوز زنده ام –

بــه یــادم مــی آورد

یکی خرمالو

 

 

 

نوشته شده توسط شبدرک در سه شنبه پنجم آذر 1387 |